Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Spiš » turistika » miesto

Miesto, Spiš

Miesto v Spiš

V Spiš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spiš:, 1 z 17

Magura, Vojtasová, Lysá nad Dunajcom, Granátová stena, Podskala, Gerlachovský kotol, Sad mládeže, Erlchen, Malý hang, Tatranská kotlina, Nemecký rebrík, Slavkovská dolina, Cmiter, Lesovňa Danielov dom, Železná kotlina, Pod lesom, Za Michalikom, Granátové lávky, Košiarny briežok, Biely kameň, Krivé hony, Komposesorátny les, Kapustnice, Fedorkin jarok, Voliarňa, Šachta Adama a Evy, Stupy, Huta, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Vyšné Slovinky, Zavalisko, Jurkovec, Malý Čingov, Šoltýsová, Nad stálom, Machalovce, Pod Tepličkou, Kapustnice, Hamerwies, Pri kríži, Pri stanici, Pri Kováčovej vile, Pri mlynskej studni, Pod svahom, Vyšný mlyn, Mlyniská, Tridsiatok, Hadušovce, Mokré lúky, Biela voda, Pod Bohdanec, Nižné Slovinky, Na mazúrku, Pod Ilenou, Poľana pod Javorem, Kolónia, Pod Gapľom, Baňa Alžbeta, Žakarovský potok

Miesto, Spiš:, 2 z 17

Červená hora, Záhrady, Za Kláštorom, Kancirová, Hajduk, Mlynský náhon, Mária huta, Turzovské Kúpele, Pauker, Dol, Pieskovište, Dolinky, Na úbočie, Malé lúky, Za múrmi, Diery, Vinkel, Čertovíky, Kapustnice, Vyše dediny, Hrabniaky, Mačací kotol, Pod slavkovským jarkom, Potok Lipník, Pekná Vyhliadka, Kázeň, Medzi mosty, Pri železničnom moste, Jakubkova lúka, Horná lípa, Niže vsi, Primovce, Nad rynou, Pod strednou horou, Zahumienky, Maša, Bobalkov hŕbok, Lesna cesta, Za ihriskom, K mlynu, Velický žlab, Rovné, Mlyn, Hlina, Kišovce, Do Durstu, Hrb, Kobeľ, Koniec potôčka, Rovinky niže cesty, Za tehelňou, Pod horou, Rovinky niže Šarvanca, Pod ošipárňou, Potok, Od levočského, Pri ihrisku, Rovinky, Nižný mlyn, Medzi lavičkami

Miesto, Spiš:, 3 z 17

Vlčkovské, Kúty, Arnutovce, Rogošky, Kožarovka, Pri kostole, Lodina, Lipník, Mačovské, Pod Hrachoviskami, Nad cigánmi, Rekreačné chatky, Maša, Pod skalku, Kostolná, Poza vysne, Malé záhumnia, Suchá dolina, Panské záhumnia, Majer, rómska osada, Nad kostolom, Kejda, Uvrata, Pod hôrky, Nový dvor, Fedorov hrb, Pod skalou, Popod les, Huta Gelnica, Na šivare, Rechtorka, Špirkovské, Bindt, Nad krčmou, Pánske, Marčovec, Kút, Cicinovské, Ku kaplnke, Grófska lúka, Funduše, Banská, Za slivkou, Henclová, Ortváň, Pod Lipník, Nové sídlisko, Klín, Lániky, Kamenný vrch, Popod Gavart, Breh, Kapustnice, Kapustnice, Pieskovisko, Rovne, Zadné Partizánske, Záhumnie, Tichá voda

Miesto, Spiš:, 4 z 17

Mačací vrch, Rovnice, Vojtašovec, Dolina, Zemičky, Kolačkovianka, Za potokmi, Závislivec, Nad krížom, Rovenky, Stodolky, Halboky jarek, Osada Háj, Hamriška, Hágy, Záhumne, Tri studne, Nižné Hrable, Hájovňa, Trubačovec, Palenčiareň, Pod bučkom, Delava, Hovadlovec, Žaborinec, Gabačka, Kameňolom, Agrodružstvo Studenec, Vŕšok, Za Gamrata, Na lúku, Kapušnice, Kozelec, Obšáre, Zimný potok, Povrazky, Do scoba, Za Bieloncikom, Blažov, Kapustnice, Romska Osada, Pri stanici, Hrabusicka hajovna, Prachovňa, Hronkova, Rakovský potok, Ku mlynu, Pod láz, Maša, Vernar, Smočia diera, Dolinky, Zemlicka, Holy vrsok, Za cintorínom, Berech, Za mlyn, Paľova dolka, Nad hutou, Svata Maria

Miesto, Spiš:, 5 z 17

Kamence, Roviny, Na zábave, Sihliny, Losíky, Na vŕšok, Hurka, Horbok, Korytne, Sviňača, Gronik, Na sklade, Blaščatská dolina, Jurske, Jartačky, Pri sykavke, Pastovník, Na povrazoch, Hlboká dolka, Mittelruck, Za verši, Nad mocilka, Pniaky, Kobuliany, Pri Poprade, Malý klin, Pri dolinskom moste, Hlinok, Breh, Úboč, Vyšný breh, Lipník, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Hlina, Pri Vagónke, Šarvanec, Rovné, Vyšné rúbanice, Durst, Batizovská dolina, Velická dolina, Ľubické Kúpele, Večný dažď, Brána, Levočské Lúky, Za kostolom, Pod jedle, Sladlá, Pod sekerami, Farský les, Roveň, Habzík, Jedle, Hrb, Lány, Dvorce, Okruhľanky, Močiarky

Miesto, Spiš:, 6 z 17

Ku humencu, Hrb, Košarisko, Pod hájkom, Pod kríkmi, Kamenec, Zlatné, Kráľova posteľ, Dubový vrch, Príbava, Jazierka, Tancošová dolka, Za mostom, Lendava, Košiariky, Na horu, Pilhov, Pod cestou, Teplica, Sosnový hrb, Pri Martinovej doline, Lieskovec, Žlabkové rovné, Koncom do Jamníčka, Za Slivôčky, Ľadová, Macová stráň, Suchá dolinka, Lúka od chotára, Malý Košár, Za hamadlom, Malá hučava, Vrchličky, Ornatov, Jahňačie, Malé Dubné, Za Rebrom, Ostrý hrb, Oľšiny, Pod kameňom, Pod jedľovým hrebeňom, Pri hrubej vŕbe, Osada, Pitroviany, Nižná Polianka, Jašterka, Šitník, Nad mlynskou studňou, Filmársky žľab, Kapustnice, Polakova dolka, Nad Slavkovským járkom, Vyšná Levkovská, Hlasná skala, Dolina, Huncovká koliba, Baňská studna, Na vrchu Štvrtského, Pri Vápennom potoku, Vyšné Hamadlo

Miesto, Spiš:, 7 z 17

Krayov košiar, Zadné chotáre, Pri Hore, Ostrička, Nad Šibeňou, Zadné kotly, Kapustnica, Monkova dolina, Pod Krompašskou cestou, Tomanowe Stoły, Chrenová, Hora Teplica, Dolina, Veľký Lipník, Čiernohorské jaskyne, Kira, Husárová, U zlaté jámy, Háj, Tokarna, Kočerhová, Fľak, Koryto, Nad Švárnou, Veľký oželec, Brusný kameň, Pri kamennej studni, Poľana, Modrene, Vrch, Čerteže, Breziny, Lúky, Dlhý spánok, Dolinky, Stredný mlyn, Mihoučák, Okolo stodoliska, Predný les, Hora, Siholka, Veľká stráň, Malá stráň, Opalená skala, Pod Šajby, Košiar, Od Čirča, Na novej mierke, Ľavý jarček, Šajby, Podžredla, Pri močidle, Pod zlodejským chodníkom, Lipie, Horný háj, Pod Hájom, Keilova štôlňa, Chrenová hora, V žlabkoch, Obecný les

Miesto, Spiš:, 8 z 17

Pod vývozom, Dolný pekný lesík, Metiská, Džanová, Vyšná Polianka, Na skale, Veľký Košiar, Fedorová, Danečková, Vyšný les, Hrable, Hlboký, Čierna voda, Poľanky, Pod Kirou, Vyšná hora, Mlaky, Zadná Pašková, Vápenné, Čierna zem, Čierna dolinka, Gerešov žľab, Nižná hora, Vápenec, Vráta, Potôčky, Stredný hrebienčok, Kotly, Bane, Pod močidlom, Stadlisko, Vrch Čierneho, Žleby, Les nad Žlebamy, Uhliská, Horárňa, Rovná Krajina, Priehybina, Demkiovka, Dolný háj, Beim Böcken, Okrúhla, Svinské brezy, U veľké jedle, Pod Charasovskou, Kujnišová dolka, Pravý jarček, Folvarský lesík, Žliabky, Pri bielom kameni, Lósy, Nad starým mlynom, Medzi vodami, Pod kamenným kopcom, Hoderswäldchen, Medená baňa, Pod skalami, Fľaška, Nové pole, Pri suchom potoku

Miesto, Spiš:, 9 z 17

Generál šús, Kravský roh, Na úbočí, Tomanová, Môstky, Do Lávok, Pod železnou bránou, Pod domky, Smiešna, Vityvky, Nad Osadou, Sosník, Kotliny, Medzi steny, Olšavec, Breziny, Predný potok, Vysoké bažičky, Barvinková, Rudníky, Nad tehelňou, Nad bielym kameňom, Babia dolina, Berest, V Brezách, Pustatina, Rúbane, Smreková, Za Koryto, Kyslá polana, Strážka, Predná Pašková, Les za Čirčom, Žlabková dolina, Vesne, Biela voda, Zadný les, Stredná cesta, Ferova studňa, Dlhý kopec, Pod študentský prameňom, Lán, Pod pálenicou, Veľký fľak, Kropaje, GrosserKuhleger, Okrúhly kopec, Za mostiská, Hundzbarg, Olšina, Na sosny, Mlynský jarok, Stredná hora, Pekný lesík, Na krive, Za novou cestou, Granáty, Furtačka, Horný pekný les, Kútnik

Miesto, Spiš:, 10 z 17

Pod les, Široká, Kartárikov žľab, Pod Brehom, Na Poľanu, Chotárne, Minčolík, Lysina, Poš, Rieka, Nad Bendekom, Šibeň, Na vrch hory, Kapustnica, Pri horárni, Stredné kotly, Na vilšinka, Pomirky, Hájovňa, Nad Folvarskými járky, Zebrok, Šindlárka, Giblík, Poľský šlóg, Roveň, Kuria Tyba, Svinské, Háj, Pod Borsučím kopcom, Rudníky, Pálenica, Jakubcovo-Suchodol, Kristianova, Bridlicová baňa, Kopanec, Malé a Veľké Prostredné, Pod Šťavou, Stredné hony, Pod Tamplik, Dolinka, Dlhé hony, Keherina, Malé Prostredné, Žľaby, Za Došťanku, Nad suchým potokom, Za Novú cestu, Kostkov vŕšok, Šajkan, Škoruchová, Pod a za Došťanku, Vínny vrch, Leštinky, Od chotára, Jedľový hrebeň, Ľoch, Rakytovec, Ľadový vrch, Nad napájadlami, Dlhý vrch

Miesto, Spiš:, 11 z 17

Kvasičné-Suchodol, Glemboké, Pod Uvrata, Kolesárky, Nižný les, Za Opálené, Busch, Mrazovec, Svitanovka, Glenboké, Škutová, Velký hang, Losek, Malý Brunnov, Hlinisko, Mlynský náhon, Pod červenou hlinou, Študentský prameň, Krúžky, Žďárik, Kikula nad Ráztokami, Mláčky, Holičná, Staníkov a pod Staníkov, Teplický chodník, Hnilce, Došťanka pod Smrečinami, Seilova čistina, Čerkanovce, Zálom, Bufarek, Roveň, Rúbaniská, Sopibark, Košariská, Rovná Dúbrava, Haldy, Zimna, Pod Dubným, Široká cesta, Pod Magurkou, Hranica, Záhrady, Vyšné mláky, Drožiská, Smuhy, Za Keheľom, Škvrkovec, Brezina, Pod Veľkou horou, Okrúhly hrb, Cong, Podsosnie, Za Suchým potokom, Kríž za plotami, Potašňa, Bolcová, Šťava, Háje, Slivníky

Miesto, Spiš:, 12 z 17

Tesné údolie, Peklo, Košariská, Za horou, Spodná Bolcová, Hrádok, Smrečiny, Jakubcovo - Suchodol, Nižné Hamadlo, Macová, Poľana, Čertové uhlisko, Slavkovská jama, Pri Plšine, Na kopci, Jedlov, Zástavnica, Orlov, Pri komarovej studni, Repiská, Timková úboč, Lipa, Malé Hágy, Pod Keheľ, Došťanka, Holična, Šajby I., Kobuliany, Črchlá, Široké, Na dúhy, Peklanka, Nad Peknou vyhliadkou, Kozáková, Hájenka Žákovská, Medovce, Mláčky, Spálený les, Nad Smrečinou, Pod táborom, Pod Giblík, Do Škvirka, Vršok, Za Skalkami, Veľký Brunov, Pod Babím, Baniska, Dlhá lúka, Strážnica, Rovné, Pod Kikulu - Grúň, Pod Rebrom, Lužok, Kotulacká, Široké pole, Malinky, Pod Bufarkom, Na Starý Vrch, Maňková, Kostkové lúky

Miesto, Spiš:, 13 z 17

Šuvarné, Pod Hrebienkom, Kobylárky nad Vlčou, Podbrezie, Haj, Lípa, Vysoké u Kolesárok, Do kamenca, Hida, Holičná, Košariská, Pod Bendekom, Dolinky, Pne, Zbojnícka, Za ostrou horou, Do cola, Zlatá brázda, Nad majerom, Pri mlynskom mostíku, Predné kotly, Veľký krížny kopec, Kikula - Grúň, Močiarky, Do lesikov, Pod Holicu, Na tmavom kameni, V hlbokom kotle, Pri Vápennom potoku, Jurajov kopec, Solnisko, Ireky, Lany, Pred hardin, Jezerský Kamenec, Mogila, Bučiská, Marčina studňa, Pod hamadlom, Nad cigáňmi, Za Ireky, Obuč, Široký kopec, Nad haťou, Šachty, Pod Kyčerou, Kopa, Lesné baráky, Nad svahom, Koryca, Za Teplicou, Honíky, Vápniská, Nový diel, Pri uhlovej ceste, Roždilia, Hlboká, Baniská, Nad Jordánec, Červená skala

Miesto, Spiš:, 14 z 17

Za majerom, Slivôčky, Pod hlasnou skalou, Veľká hučava, Kútiská, Klausa, Jakubkova lúka, Močidlo, Nad Rovňami, Nad hájom, Veľký Brunnov, Za Kopu, Pod Zálom, Pod Hrbom, Za keheľ, Breh, Nad suchým ležoviskom, Pod lužniky, V potoku, Za Teplicu, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Veľký les, Zadný a predný Ždiar, Pod královým nosom, Kačurovec, Žiakovská poľana, Prostredný hrebeň, Na pasienku, Sitárska, Za Glinku, Kráľovská rúbaň, Jelenia lúka, Pod plotmi, Rovienky, Na Sokolích horách, Holý vrch, Grapy a Poldvorné, Nad škôlkou, Ponad Dubné, Kobylianky, Vlčia diera, Pod Škutovú, Lipy, Fatlinové kúty, Suchodol, Roveň, Od horského vrchu, Veľký Brunnov, Koncom do jablonky, Mestské hory, Pánsky kruh, Lany pod krivymi, Uhoľné pole, Za horou, Cez hrb vyšné, Za baštami, Čenčice, Pod hradskou lúkou, Na mýto, Ostrá hora

Miesto, Spiš:, 15 z 17

Vyšné krivé, Kovalov vrch, Bielidla, Doliny, Diery, Cez dolku, Strážske, Lanovka, Sosny, Ponad dve stránky, Prostredné, Pod tlohy predné, Zadné kamence, Baralovec, Pod Hradiskom, Lochy, Pod Ostrým hrebeňom, Nad žľaby vyšné, Borsučia diera, Pekman, Pod Kráľovu Hoľu, Krivače, Veľký Žľab, Maličké, Zimná stráň, Malovica, Martanská, Liščie diery, Cez hrb nižné, Pod Žabicu, Za plotami, Končisté, Vrchná Bolcová, Pod kostolom, Kozia hora, Mrzáky, Strižia, Pod stránkou, Salašky, Chrasť, Pod tlohy zadné, Kamenný lom, Vlčia, Roveň, Stredný hrb, Grapy a Podvorne, Sosnové, Za jazom, Limbovec, Hardin, Na tlohy, Päť prameňov, Sosnový hrb, Gerlachovské spády, Nad Koterbach, Spálenisko, Malé pole, Zadný dupec, Mraznica, Za Pilisko a Skalnisté

Miesto, Spiš:, 16 z 17

Do kotliska, Pod tlohy stredné, Granátová lávka, Dlhý les, Pod chrasťou, Uhliarová, Spalenisko, Nad hradom, Štós úboč, Filare, Vyšné povrazy, Rígeĺ, Jarčiská, Za Jordáncom, Harčinovec, Valchoveň, Lapinová, Kotlisko, Bogrozka, Tlohy, Na tehelni, Ošarpance, Obrázok, Pri močidle, Nokle, Dubina, V klíne, Noviny, Pri jedlici, Cez hrb stredné, Bielidlá, Kozia skala, Pod Bielou vodou, Predné kamence, Úboč, Plachta, Ľadovčík, Concordia, Nad Studencom, Kratiny, Popletené, Za stranou, Pod Hoľu, Farský grunt, Pod Magurku, Nad Jánovcami, Strážanský kopec, Prašivek, Stolíky, Nad troma jazerami, Na stráni, Pod jelšou, Plantáž, Jaškovica, Sosninky, Nivky, Do párie, Hora, Slavkovské plieska, Žľaby

Miesto, Spiš:, 17 z 17

Na vrchu, Harman, Ferkalovka, Fivak, Pod močiarom, Lazy, Pred peklo, Pitun, Pri veľkom krížnom kopci, Kňazská hora, Kamence, Nižné povrazy, Zatratené, Vába nad Humbierkom, Na klin, Hranica, Pod brehom, Predný dupec, Hlusek, Tamplík, Pod mestom, Nižné krivé, Hlinisko, Za kaplicou, Niže dediny, Jaseňovisko, Okrúhla, Pri mlyne, Veľký jazyk, Vyšné pri chotári, Havrania, Rovná, Domaňovský les, Nad Leštinky, Pod kohútikom, Dieliky, Krivda, Panské, Za Kapličkou, Kliníky

miesto inde

okres Stará Ľubovňa (1097x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Kežmarok (885x), okres Gelnica (720x), okres Levoča (623x), okres Poprad (608x), mesto Vysoké Tatry (282x), Levoča (251x), Tatranská Lomnica (152x), Jaklovce (122x), Veľký Folkmar (116x), Mníšek nad Hnilcom (106x), Spišské Podhradie (104x), Liptovská Teplička (103x), Veľká Lesná (102x), Smižany (97x), Švedlár (96x), Ľubica (95x), Slovinky (94x), Gelnica (93x), Starý Smokovec (89x), Veľký Lipník (84x), Stará Ľubovňa (81x), Ihľany (79x), Kamienka, okres SL (79x), Šarišské Jastrabie (77x), Tvarožná (77x), Vernár (76x), Hrabušice (75x), Spišský Štvrtok (73x)
miesto v okres Stará Ľubovňa
miesto v okres Spišská Nová Ves
miesto v okres Kežmarok

Podobné, Spiš:

7290x turistika, 4811x miesto, 826x orientačný bod, 432x turistické informácie, 314x prístrešok, altánok, 190x poľovnícky posed, 177x strom, 143x orientačná mapa, 106x ohnisko, 88x miesto na piknik, 59x chranený strom, 57x studňa, 50x atrakcia, 28x štôlňa, 6x komín, 2x ZOO, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spiš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spis.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.