Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Spiš » príroda » vrch

Vrch, Spiš

Vrch v Spiš

V Spiš sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Spiš:, 1 z 17

Gerlachovský štít, Lomnický štít, Gerlachovská veža, Pyšný štít, Malý Pyšný štít, vrch, Smrekovica, Kojšovská hoľa, Prostredný Mengusovský štít, Valentková, Malé Rysy, Havran, Vyšný kostúr, Vyšný kostúr, Vysoké Skalky, Hincova veža, Šľachovky, Veľký Žabí štít, Hrubý štít, Slavkovský štít, Volia veža, Východná Slavkovská veža, Mlynár, Batizovský štít, Malý Kežmarský štít, Zlomisková veža, Hlúpy, Kežmarský štít, Huncovský štít, Veľká Granátová veža, Malá Ľadová veža, Temnosmrečinská veža, Terianska veža, Jahňací štít, Tichý kopec, Rysy, Bradavica, Ťažký štít, Malá Granátová veža, Kasprov vrch, Ľadový štít, Predný Holý vrch, Dromedárov chrbát, Svišťový štít, Baranie rohy, Kôprovský štít, Veľká kopa, Široká veža, Končistá, štít Nad Zeleným, Veľká Vidlová veža, Patria, Jastrabia veža, Popradský Ľadový štít, Široká, Prostredné Jatky, Slavkovský nos, Zadný Gerlach, Malý Javorový štít, Javorová kopa

Vrch, Spiš:, 2 z 17

Malý Mlynár, Ždiarska vidla, Javorový štít, Zadný Ľadový štít, Kotlový štít, Litvorový štít, Lavínový štít, Malý Muráň, Východná Vysoká, Predná Bašta, Veľká Ľadová veža, Západná Slavkovská veža, Tupá, Kačacia veža, Muráň, Vysoká, Štrbský štít, Poľská Tomanová, Veľká Brdárova grapa, Kolový štít, Zmrzlá veža, Ihla v Ostrve, Hlinská veža, Zadné Jatky, Druhý Mních, Suchý vrch, Nižná Barania strážnica, Divá veža, Kriváň, Kláštorná hora, Velický štít, Čierny štít, Rumanov štít, Štrbské Solisko, Ostrý štít, Zámky, Sivá Brada, Nový vrch, Brdárova zvonica, Bujačí vrch, Hrubá veža, Snežné kopy, Veža nad Prielomom, Snehový štít, Kupola, Veľká Capia veža, Rysy, Hrubý vrch, Chlapík, Zlobivá, Rovienková veža, Velická kopa, Čierna hora, Veľký Mengusovský štít, Kozí štít, Liptovská veža, Nemecká hora, Predné Solisko, Čubrina, Kvetnicová veža

Vrch, Spiš:, 3 z 17

Veľké Solisko, Kresanica, Malá Bašta, Hranatá veža, Štrky, Snehová strážnica, Svinka, Weszterov štít, Kňazová, Štôlska veža, Veľká Svišťovka, Sedielková kopa, Malý Kriváň, Ostrva, Krajná Kopa, Rozpadlá kopa, Dvojitá veža, Malá Končistá, Ostrá veža, Skalisko, Svišťovky, Vrchriečky, Rohatá veža, Malé Solisko, Spádová kopa, Satan (N), Veterný vrch, Tichý vrch, Furkotský štít, Krátka veža, Jamská kopa, Rabštín, Vysoká, Zlatý stôl, Gánok, Kozí kameň, Minčol, Všiváky, Žabí kôň, Mariánska hora, Hlina, Malý Baboš, Lastovičí vrch, Tomanowe Stoły, vrch, Borsuczyny, Holica, Kotník, Brezová, Durbaszka, Na Skalku, Kama, Špica, Hincova vežička, Suchá kopa, Najvyššia turňa, Múr, Zarastená turňa, Veľkonočná turňa, Tomanowa Kopa

Vrch, Spiš:, 4 z 17

Žabia veža, Hladký štít, Ťažká veža, Malý Žabí štít, Veľká dračia hlava, Prostredná kopa, Svinica, Prostredný Goričkový vrch, Nefcerská veža, Malý Ľadový štít, Goričkova kopa, Predná Vrkolačka, Žabí Mních, Žabia kopa, Slavkovská kopa, Kondratova kopa, Predná Javorová veža, Hrubá kopa, Kôpky, Velká Javorová veža, Humbierk, Predné Jatky, Malolučniak, Hrebienok, Chovancov vrch, Rohatá vežička, Hnileckomníšsky vrch, Ondrejova veža, Prostredný hrot, Kobylí vrch, Belianska kopa, Malý Kostol, Senná kopa, Ošarpance, Nad Bukovinskou horou, Šibeničná hora, Horvátov vrch, Plešný vrch, Žabí vrch, Suchý vrch, Kopa brán, Úplaz, Guľatý kopec, Mengusovský Volovec, Eliášovka, Ovčie vežičky, Stežky, Temniak, Siminy, Kostolík, Satan (S), Modrenina, Kurtavá skala, Lažna Skala, Malá Pipitka, Dlhá, Javorina, Hekerová, Ihla, Kobyliar

Vrch, Spiš:, 5 z 17

vrch, Malá Svišťovka, Čierny vrch, Bujačí vrch, Sokolia veža, Snehová veža, Žľabina, Grešová, Gáflovka, vrch, Lomnický hrb, Pfinnkova kopa, vrch, Borsučí kopec, Vitkuľa, Orlí vrch, Priečna veža, Jahnence, Žeruchová veža, Havrilová, vrch, Žltá stena, Liptovská Tomanová, Hriňova hora, vrch, Petríkov vrch, Príslop, Vysoká, Javorinka, vrch, Repisko, Štefan, vrch, Nový vrch, Vysoký grúň, Zadný Holý vrch, Pálenica, Krajný Holý vrch, Zadný vrch, Vtáčnik, Veľký Kostol, Jahňacia vežička, vrch, Tokáreň, Skalné vráta, Veľká hora, Zadný Oštep, vrch, Veľká Házička, Črchľa, Malá Brdárova grapa, vrch, Chmúrna veža, Krížna, Ostrý vrch, Faixová skala, Brija, Belasá veža, Vráta, Strelecká veža

Vrch, Spiš:, 6 z 17

Drobná veža, Malá Snehová veža, Pfinnova kopa, Stoly, Veľká Lomnická veža, Ostrá skala, Tylkova veža, Čubrinka, Stredný vrch, Predná Pustá veža, Hincova kopka, Bielovodská veža, Veža železnej brány, Opálené, Pasiečky, Holica, Zadná hora, Veľká Garajova kopa, Zadná kopa, Veľké kôpky, Košariská, vrch, Nižné Zámky, Krúžok, Nižná priehyba, Gombošov vrch, vrch, Pustá stráž, Holý vrch, Veľký Krížny kopec, vrch, Tisovka, Žltá veža, Malý hrot, Mohyla, Vyšná priehyba, vrch, Sivá skala, Muránik, vrch, vrch, Magura, Hutná hoľa, vrch, Kôprovská veža, vrch, vrch, Vysoký vrch, Veža nad kolibou, Muránik, vrch, Doštianka, vrch, Spišský štít, vrch, Košiar, Prostredné Jatky, vrch, Repisko, Slavkovská vyhliadka

Vrch, Spiš:, 7 z 17

Surovec, Hrádok, vrch, Hanušovská kopa, Kačací mních, vrch, Rinias, Zadný grúň, vrch, Lenivý vrch, Skorkovec, vrch, Soľanka, Jereňaš, vrch, Rogová, Baniská, Baldovská hora, vrch, Kýčera, Hardín, Ostrá, Záturňa, Smrečiny, vrch, Muráň, vrch, Skalka, vrch, Holica, Žompy, Malý Muráň, Kolibisko, Kačací štít, vrch, Kozia stráž, Krátka, vrch, Hradisko, vrch, Pánska Hoľa, Žabí Javorový vrch, Dračie pazúry, Ušatá veža, Klin, Andrejcová, Prašivok, Končistý vrch, Slavkovská výhliadka, Dzurová, Štíty, Hrnčiarka, Skorkovec, vrch, Žaloba, Malinová hora, Kvašné lúky, vrch, vrch, Studenec

Vrch, Spiš:, 8 z 17

Veľký Baboš, Zlomené, vrch, Panská hoľa, vrch, Spálený vrch, Velický zub, vrch, Drúk, Šulerloch, Hýľ, Grúnik, Jabloň, Krížová hora, Zbojnícka skala, Zbojnícka kopa, Hincova veža, Skalka, Okrúhlovec, Predná Ostrva, vrch, Zadná Ostrva, Grúň, Uhliská, Valaská, Osadník, Ždiar, Závrch, Capie veže, vrch, Suchá hora, vrch, Tupý hrb, Turlíky, Stráň, Košariská, Kobylia hora, Maličká, Smolník, Bukovinka, Frankovská hora, Patria, Holec, Nad Drobniakmi, Poľana, Četková, Malý Smolník, Kukura, Hoľa, Za hájom, Kováčová, Kobylia hora, Stráň, Štósky vrch, Hora, Hejbarok, Kobyla, Koreň, Čarnušová, Medvedie vrchy

Vrch, Spiš:, 9 z 17

Smrečiny, Slodičovský vrch, Marmon, Jarabinská, Grúň, Spádik, Mláky, Lazy, Zbojnícka skala, Suchá hora, Krížový vrch, Dlhá hora, Dlhá medza, Smolej, Brezový kopec, Predlipový vrch, Veľká skala, Jazerec, Široký vrch, Vysoké, Bučina, Vysoký vrch, Pustá hora, Smrekovec, Slavkovský vrch, Pašková, Borsučiny, Kasovka, Kvasník, Ostrý hŕbok, Šibeničná hora, Hoľa, Ostrý vrch, Čierťaž, Lesík, Rígeľ, Najhy, Prostredný hrb, Košariská, Podruša, Nízka hora, Kutivŕšky, Panský vrch, Ostrý vrch, Barich, Nemecký vrch, Homôľka, Cigánka, Kobylia hlava, Patria, Aksamitka, Ovčinec, Bystrý hrb, Hŕbok, Kotlička, Modrý vrch, Grapy, Stredný vrch, Babiná, Krížik

Vrch, Spiš:, 10 z 17

Sunderov vrch, Kamenný hŕbok, Baba, Čiapka, Cigerník, Okrúhly hrb, Smrekovica, Čiernohuzec, Líščí vrch, Vrchhora, Okrúhly vrch, Korytisko, Spúšťadlo, Hora, Hrča, Ostrý vrch, Rumanová, Košiare, Čuba, Dol, Kalvária, Tatárka, Krompľa, Medvedelica, Veľká Kýčera, Mamrich, Zmrznutý vrch, Dúbrava, Čierna hora, Surovec, Zbojnícky stôl, Špicatý vrch, Hlinová, Šibeník, Palmový vrch, Anna, Okrúhla, Patria, Dubina, Čertovica, Hlinné, Zelená hora, Bišar, Zbojnícka, Čertova sihoť, Skalný vrch, Heje, Breziny, Ogurčiak, Strelecký vrch, Vysoká, Fakľovka, Zadný Moravec, Suchá hora, Kamenná hora, Rysová, Ježová hora, Čertova hoľa, Pahor, Šibeň

Vrch, Spiš:, 11 z 17

Magurič, Brdárová, Zbojnícka skala, Zajačia hora, Gavart, Brána, Grúň, Chrástka, Grúň, Široký vrch, Tehelný kopec, Kýčera, Banisko, Sľubica, Banský vrch, Vysoký vrch, Kušlajta, Slnečný vrch, Na horu, Holina, Svíbik, Sedlovská skala, Zámčisko, Patria, Patria, Končistý vrch, Osí vrch, Hŕbok, Homôľka, Bykárka, Kopec, Grúnik, Široká, Šajba, Vyšniansky vrch, Skala, Suchý vrch, Kozí hrb, Uherčíková, Vysoký vrch, Heľpianský vrch, Nízka hora, Michalička, Hora, Breže, Smreczyński Wierch Wyższy, Holý hŕbok, Kýčery, Hríbová, Vysoká, Na rovine, Kamenčie, Holý vrch, Koľvek, Čolgoš, Súľová, Okrúhla, Kačka, Gelnická hora, Bukovina

Vrch, Spiš:, 12 z 17

Sedlo, Petrova hora, Suchý vrch, Horbáľová, Havrania hlava, Macková, Predné hory, Tri kopce, Jankovec, Zadný Turník, Chochol, Ostrý vrch, Zámocký kopec, Pod Bukovinami, Rysovec, Spišská, Na dašku, Diery, Zbojský stôl, Malá hora, Krížový vrch, Partizánska hora, Ryžová, Polianka, vrch, Hájnik, Solisko, Kňazský vrch, Olenec, Šípková hora, Dlhá, Piesočný vrch, Malé sedlo, Pálenica, Hrb, Predné hole, Medvedí vrch, Mlynovec, Javorinka, Stredný vrch, Malorovka, Prostredný vrch, Kápa, Pálenica, Petrolovka, Biela skala, Bakuľa, Kelerky, Drahov, Malá Hekerová, Kochová, Humence, Vtáčí vrch, Homôľka, Jedlinka, Okrúhly hrb, Pamuľka, Rudník, Skorušina, Martinec

Vrch, Spiš:, 13 z 17

Genier, Skalka, Bujaková, Medvedia hlava, Matka Božia, Krompašský vrch, Bukovec, Bučie, Mestský les, Javor, Šenkovské, Žakarovský vrch, Zelená skala, Turnisko, Grúň, Ostrý vrch, Jedlinka, Psia hora, vrch, Malý Suchý vrch, Špičiak, Predné Uhliská, Košarisko, Predný Moravec, Hrubá klada, Dubnica, vrch, Bystrý vrch, Šajba, Veľký Vtáčí vrch, Hoľa, Poľana, Vangort, Konská hlava, Tri studne, Zlatá hora, Rajtopíky, Kotlinec, Sihla, Jeruzalemský vrch, Cenderling, Ostrý vrch, Ostrá skala, Turnisko, Hradisko, Plašná, Zelený vrch, Derežová, Červená skala, Pozavan, Javorinka, Skala, Holý kameň, Chajzárka, Šľachtovský vrch, Ostrý vrch, Šľuchta, Cigánsky vrch, Rohová, Veľké sedlo

Vrch, Spiš:, 14 z 17

Viničiar, Haligovčík, Jedlinka, Hŕbok, Čelisko, Bleskovec, Človečia hlava, Klimova hora, Skalica, Tvarožná, Biela hlina, Hlinisko, Brezovec, Lysá, vrch, Holica, Kráľova hora, Obšar, Kačelák, Čierny vrch, Magurka, Uhlisko, Popová, Javorina, Vysoký vrch, Vojnianska hora, Rakytie, Martinka, Korban, Lúč, Zvonárka, Hlinený vrch, Holý vrch, Kamenný vrch, Hrádok, Koč, Suchý vrch, Vysoký vrch, Švedlárska hora, Predná hora, Krivé, Kopa, Babiná, Patria, Lúčina, Mačací zámok, Lesík, Krížna, Nad Jurským, Peciská, Poľana, Vŕšok, Skalka, Skalka, Hubová, Na Bielkach, Kopa, vrch, Veľká Knola, Suchý vrch

Vrch, Spiš:, 15 z 17

Hrebeniak, Patria, Predná hoľa, Pri ľubickom chotári, Kravcová, Príkre, Špica, Biele skaly, Kameniarka, Peklisko, Ľubotínska hora, Kozinec, Zlomiská, Raj, Pod Košariskami, Piesočný vrch, Žobrácka poľana, Včelín, Kruhová, Holičky, Suchý hrb, Vahan, Úplaz, Šajby, Žakovský kopec, Šibeník, Hora, Krížová, Hradisko, Čierny vrch, Barbolica, Gajdoška, Valtín, Kolárov vrch, Sosnový vrch, Žľabina, Jamina, Kozí chrbát, Klin, Vysoký vrch, Bunča, Hanzlov Ždiar, Veterník, Holý vrch, Na Brinky, Plošové Turne, Okrúhly vrch, Výšina, Ľubý vrch, Soľovka, Končistá, Strednica, Orlov, Sosna, Roháče, Bôrik, Kamenný vrch, Fľakov vrch, Strážske, Výhľadňa

Vrch, Spiš:, 16 z 17

Hulok, Uhlisko, Kalion, Tok, Veľký Grúň, Na kamennú drahu, Orlovská Magura, Suchý vrch, Hromovec, Divá hora, Závadka, Beskydok, Holý vrch, Kopanec, Šadov, Kosov vrch, Poloma, Oltárik, Dúbrava, Najnižšia turňa, Sliboň, Krivá, Lieskovec, Murianik, Škapová, Jakubov vrch, Zámčisko, Pálenica, Hŕbok, Okrúhla, Hruška, Hradisko, Veľká Krásna, Ostrá hora, Roháčka, Grapa, Zlatý vrch, Jedlinská, Javorinka, Starý vrch, Kozia hora, Borisová, Črchľa, Ľubický vrch, Okrúhla, Burk, Malý Minčol, Lazovský vrch, Antošovský vrch, Sosnovec, Gehuľa, Holý vŕšok, Matejovský vrch, Filipský vrch, Srnie, Brinky, Bukovina, Predná Šípka, Holý vrch, Holý vrch

Vrch, Spiš:, 17 z 17

Hora, Ostrá hôrka, Dreveník, Pikovská hora, Diablov vrch, Mlynský vrch, Zadná Šípka, Javorinka, Malá Ihla, Pálenica, Sosnová hora, Malý Okrúhly vrch, Kovaľová, Hora, Zbojnícky vrch, Zajačie, Ostrá skala, Ostrý hrb, Čierna, Spálenisko, Piercok, Nad Ľubickými kúpeľmi, Vysoký vrch, Mokré pole, Javoríčka, Malá Krásna, Ostrý vrch, Krížny hrb, Sobotisko, Kovaľová, Levočský javor, Panský vrch, Sviniarka, Cyrhle, Lomnický vrch, Kolombiarok, Vysoký výhon, Krahulec, Hrad, Baranie rohy

vrch inde

okres Poprad (448x), mesto Vysoké Tatry (310x), Štrbské Pleso (159x), okres Stará Ľubovňa (158x), Tatranská Javorina (147x), okres Kežmarok (131x), Tatranská Lomnica (121x), okres Gelnica (113x), okres Spišská Nová Ves (106x), okres Levoča (99x), Starý Smokovec (57x), Liptovská Teplička (53x), Levoča (44x), Štrba (34x), Ľubica (31x), Smolník (25x), Jakubany (23x), Lesnica (23x), Spišská Nová Ves (21x), Švedlár (21x), Ždiar (18x), Vernár (17x), Lomnička (17x), Slovinky (16x), Kolačkov (15x), Osturňa (15x), Spišské Vlachy (15x), Nálepkovo (14x), Podolínec (13x), Gelnica (13x)
vrch v okres Poprad
vrch v mesto Vysoké Tatry
vrch v Štrbské Pleso

Podobné, Spiš:

1687x priroda, 1023x vrch, 303x prameň, 152x výhľad, 116x sedlo, 46x vodopád, 34x jaskyňa, 8x prepadlina, 5x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Spiš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spis.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.